(044) 334-53-72
(097) 747-64-02
(050) 437-28-03
НАДІСЛАТИ ЗАПИТ

Факультет Охорона середовища та біотехнологія в Польщі

Термін “екологія” (від грецьких слів oikos – житло, місцеперебування і logos – вчення) – біологічна наука, що вивчає організацію та функціонування надорганізмових систем різноманітних рівнів: популяцій, біоценозів, біогеоценозів, біосфери. Екологію визначають також як науку про взаємостосунки організмів між собою та “навколишнім середовищем”.

Навчальна програма включає в себе велику кількість практичних занять у лабораторіях, вивчення таких дисциплін, як метерологія та кліматологія, екологія, торфознавство, моніторинг середовища, зоологія, біологія, мікробіологія, інформатика, комп’ютерна графіка та ін. Дисципліни спрямовані на формування у студентів екологічної культури, екологічної свідомості та раціонального збереження навколишнього середовища.

Випускники факультету – майбутні фахівці, що працюватимуть державних адміністраціях, промислових підприємствах, громадських організаціях, діяльність яких пов’язана з охороною середовища.

Біотехнологія (Βιοτεχνολογ?α, від грец. bios — життя, techne — мистецтво, майстерність і logos — слово, навчання) — використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія — міждисциплінарна галузь, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук. З розвитком біотехнології пов'язують вирішення глобальних проблем людства — ліквідацію недостачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я і якості навколишнього середовища.

Метою навчання на напрямі Біотехнологія є освіта студентів в сфері фізики, хімії, інформатики, а також здобуття знань в сфері біології, біохімії та біотехнології. Крім того, студенти факультету Біотехнології здобувають освіту в області генетики, мікробіології, інженерії біопроцесів, охорони середовища, біокаталізу, хімії і екологічної біохімії, а також проектування нових лікарських засобів. Випускник напряму Біотехнологія має кваліфікацію для виконання роботи в сучасних біологічних, медичних, біохімічних, природоохоронних, в дослідних, контрольних і діагностичних лабораторіях.

Поставити запитання Розпочати вступ!
  • Інноваційні технології та управління навколишнім середовищем
  • Біотехнологія навколишнього середовища
  • Біотехнологія стічних вод та утилізація відходів
  • Водопостачання та каналізація
  • Електроенергетика
  • Розподілені енергетичні системи
  • Санітарне обладнання
  • Система охорони навколишнього середовища
  • Теплоенергетичні системи, вентиляція та охоронна атмосфери
  • Токсикологія та біомоніторинг навколишнього середовища
Університети де викладається

З’ЯВИЛОСЬ ПИТАННЯ?

СКОРИСТАЙТЕСЯ ФОРМОЮ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ АБО НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ! МИ З РАДІСТЮ ВІДПОВІМО НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА УТОЧНЕННЯ!