(044) 334-53-72
(097) 747-64-02
(050) 437-28-03
НАДІСЛАТИ ЗАПИТ

Факультет Computer Science в Польщі

Інформатика – це комплексна технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методики керування ними. Термін “інформатика” походить від французького слова informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика. Запроваджено цей термін у Франції в середині 60-х років 20 століття, коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін “ Computer Science” для позначення науки про перетворення інформації, що ґрунтується на використанні обчислювальної техніки. Тепер ці терміни є синонімами.

Поява інформатики зумовлена виникненням і поширенням нової технології збирання, опрацювання інформації, пов’язаної з фіксацією даних на машинних носіях. На сьогоднішній день можна виділити такі основні напрямки інформатики:

- архітектура обчислювальних систем (прийоми та методи побудови систем, призначених для автоматичної обробки даних);
- інтерфейси обчислювальних систем (прийоми та методи керування апаратним та програмним забезпеченням);
- програмування (прийоми, методи та засоби розробки комплексних задач);
- перетворення даних (прийом та методи перетворення структур даних);
- захист інформації (узагальнення прийомів, розробка методів і засобів захисту даних);
- автоматизація (функціонування програмно-апаратних засобів без участі людини;
- стандартизація (забезпечення сумісності між апаратними та програмними засобами, між форматами подання даних, що відносяться до різних типів обчислювальних систем).

Інформаційна система - взаємозв’язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.

Комп’ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічною базою та інструментом інформаційної системи. Інформаційні технології в широкому розумінні - це спосіб засвоєння людиною матеріального світу за допомогою соціально організованої діяльності, що включає три компоненти: інформаційний (наукові принципи та обґрунтування), матеріальний (знаряддя праці) та соціальний (фахівці, які мають професійні навики).

Основними профілюючими предметами даного факультету, крім інформатики, є предмети з галузі економіки, маркетингу, інженерії. Студенти стають професіональними інформатиками-консультантами, програмістами, що працюватимуть у малих, середніх та великих підприємствах, фірмах та інших організаціях.

Поставити запитання Розпочати вступ!
 • Business Informatics
 • Computer engineering
 • Computer Networks
 • Computer Science
 • Computer-aided design engineering
 • Databases
 • Internet technologies
 • IT in business
 • Mobile Applications Development
 • Network technologies
 • Software Engineering
Університети де викладається

З’ЯВИЛОСЬ ПИТАННЯ?

СКОРИСТАЙТЕСЯ ФОРМОЮ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ АБО НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ! МИ З РАДІСТЮ ВІДПОВІМО НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА УТОЧНЕННЯ!