(044) Показати, (097) Показати, (050) Показати
(044) Показати
(097) Показати
(050) Показати
НАДІСЛАТИ ЗАПИТ
Університети

Лодзінський Університет (Лодзь, Польща)

www.uni.lodz.pl/
Лодзь, Польща
Вартість навчання за рік: 1000€ – 1500€

Лодзинський Університет є одним з найкращих вищих навчальних закладів Польщі. Університет був заснований у 1945 році. Сьогодні до складу університету входять 12 факультетів та 170 спеціальностей. Існує можливість підвищення професійної освіти третього рівня (ступінь магістра), а також можливість вступу на післявузівську освіту (аспірантуру).
У Лодзинському Університеті понад 140 000 випускників (не враховуючи магістрів та аспірантів). Наші студенти (зокрема ті, хто навчається тут у рамках програми обміну студентами “Ерасмус”) є громадянами близько 70-ти країн світу.

Наразі в Лодзинському Університеті навчається 45 000 студентів. Чисельність професорсько-викладацького складу Лодзинського Університету — понад 2 370 осіб (з них 623 професорів). Доповіді проводяться польською, а також англійською, німецькою та французькою мовами. У нашому вузі часто організовуються зустрічі та конференції з почесними людьми в галузі політики, культури та бізнесу.

Університет розвиває співпрацю з 136 університетами — партнерами з усього світу. Лодзинський Університет бере також активну участь у програмі обміну студентами “Ерасмус” (LLP Erasmus) з 1998 навчального року. В рамках програми “Ерасмус” укладено понад 480 двосторонніх угод з 300 вузами. На всіх факультетах Лодзинського Університету схвалюється навчання і практика студентів за кордоном.
Здебільшого навчання в Лодзинському Університеті ведеться польською мовою, але в нас є також можливість вибрати одну з кількох програм навчання англійською мовою або курс французькою чи німецькою. 

Лодзинський Університет бере участь у таких проектах як Lifelong Learning Programme (Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig), Jean Monnet , Erasmus Mundus, Campus Europae і Baltic University Programme. На сьогодні Лодзинський Університет співпрацює з 150 вузами в усьому світі, а в рамках програми Ерасмус наш Університет підписав близько 460 угод між різними факультетами з 280 вузами. У результаті щороку ми приймаємо більше 110 іноземних студентів і посилаємо близько 400-500 польських студентів за кордон.
Іноземні студенти, що проходять навчання за очною, очно-заочною (вечірньою) або заочною формами, можуть брати участь у програмі Ерасмус і провести семестр або рік за кордоном.

Навчальний календар
Навчальний рік складається з двох семестрів 15-тижневої тривалості кожний:
• зимовий семестр —  з жовтня до середини лютого;
• літній семестр —  з середини лютого до кінця червня.
Також студентам надаються канікули в період Різдва в грудні та Великодня  в березні-квітні. Літні канікули розпочинаються в липні і тривають до кінця вересня.
Літня екзаменаційна сесія для покращення своїх результатів зазвичай проходить у вересні.

Іспити
Екзаменаційна сесія триває два перших тижня одразу по закінченні семестру. Викладач може провести іспит як під час сесії, так і протягом семестру, після проходження курсу занять. Іспити переважно письмові, іноді — усні. Також передбачено написання тематичної роботи або реферату.
Викладачі інформують студентів щодо термінів і форми складання іспиту, критеріїв оцінювання, підготовчих матеріалів та дати захисту письмової роботи, проекту тощо.

Студентське містечко (кампус)
Університет дбає про комфорт навчання для студентів з обмеженими можливостями. Будівлі кампуса оснащені пандусами для інвалідного крісла-візка та ліфтом для інвалідів, а також спеціально пристосованими туалетами.
З метою поліпшення умов безпеки праці та навчання в Університеті запроваджена інтегрована система безпеки.
В Університеті функціонують кілька студентських організацій і понад 30 дослідницьких груп, які дають студентам можливість розширити свої інтереси і набути нових навичок. Студенти можуть брати участь у творчій діяльності, освітніх, благодійних та культурних заходах, а також у конференціях за участю відомих фахівців у галузі економіки, політики та маркетингу.
Університетська спортивна асоціація представлена численними спортивними секціями, серед яких найбільш популярними є футбольна, волейбольна та баскетбольна, а також дещо “екзотичніші” види спорту: стрільба, верхова їзда, капуейро (бразильська школа бойових мистецтв).
Студенти університету ведуть активну діяльність у рамках Студентського Парламенту (студентське самоврядування), який представляє інтереси всіх студентів у їх взаєминах з керівництвом Університету.

Інженер
ФакультетСпеціальністьСтаціонарЗаочна
Просторова економіка Просторова організація економіки1250 €1250 €
ІнформатикаБази даних1250 € 1250 €
Мобільні мережі та системи1250 € 1250 €
Інформаційні системи і бізнес-адміністрування1250 € 1250 €
Програмування інтернет-аплікацій1250 € 1250 €
Бакалавр
Одноразовий вступний внесок: 120 €
ФакультетСпеціальністьСтаціонарЗаочна
Біологія і охорона навколишнього середовищаБіологія1500 €1500 €
Біотехнології1500 € -
Охорона навколишнього середовища1500 €1500 €
Мікробіологія1500 € -
Біомоніторинг1500 € -
Економічний аналізФінанси підприємств 1250 € -
Інформатика в бізнесі 1250 € -
Фінансові ринки 1250 € -
Соціальна аналітика 1250 € -
Філологія та історіяАрхеологія 1250 €
Етнологія 1250 € 1250 €
Релігієзнавство1000 € -
Філософія1000 € 1000 €
Історія1000 € -
Історія мистецтва 1250 €
Викладач історії1000 € 1000 €
Викладач історії мистецтв 1250 € 1250 €
Регіоналістика1000 € -
ФізикаФізика1500 € -
Астрофізика1500 € -
Нанотехнології1500 € -
Медична фізика1500 € -
Хімія Хімія в науці та економіці1250 € 1250 €
Хімія і нанотехнології сучасних матеріалів1250 € -
Косметична хімія1250 € 1250 €
Аналітична хімія1250 € -
ІнформатикаЗагальна інформатика1250 €1250 €
Комп'ютерні мережі та обробка даних1250 €1250 €
Комп'ютерна графіка та дизайн ігор1250 €1250 €
Геоінформаційні системи1250 € -
Інформатика в бізнесі1250 €1250 €
Бази даних1250 €1250 €
Інформаційні системи підтримки прийняття рішень1250 €1250 €
Географічні наукиГеографія1250 €1250 €
Просторова економіка1250 €1250 €
Геомоніторинг1250 € -
ПедагогікаАндрагогіка1000 €1000 €
Спеціальна педагогіка1000 €1000 €
Педагогіка дошкільна та ранньошкільна1000 €1000 €
Соціальна педагогіка1000 €1000 €
Педагогіка здоров'я1000 €1000 €
Мистецька педагогіка1000 €1000 €
Право (неподільна магістратура термін навчання - 5 років)Правосуддя - профіль кримінальний1250 €1250 €
Правосуддя - профіль цивільний1250 €1250 €
Публічне право1250 €1250 €
Економічне право1250 €1250 €
Європейське право1250 €1250 €
Міжнародні відносиниМіжнародний бізнес 1250 € -
Міжнародні відносини -Азія1250 € -
Міжнародна журналістика1250 € -
Міжнародна міграція1250 € -
Міжнародна політика і дипломатія1250 € -
Міжнадодна комунікація1250 € -
УправлінняМаркетинг1250 €1250 €
Державне управління1250 €1250 €
Управління проектами1250 €1250 €
Підприємництво та інновації в бізнесі1250 €1250 €
Просторова економіка1250 €1250 €
Бухгалтерський облік1250 €1250 €
Управління людськими ресурсами1250 €1250 €
Е - бізнес1250 €1250 €
Логістика1250 €1250 €
Фінанси та інвестиції1250 €1250 €
Аналіз та управління у бізнесі1250 €1250 €
ПолітологіяМіжнародна безпека 1000 € -
Регіональне управління1000 € -
Політична культура та історична політика1000 € -
Банківська справа і консалтінгБанківська справа 1250 € -
Фінансова інформатика 1250 € -
Економіка Управління персоналом1250 €1250 €
Інвестиції капіталу1250 €1250 €
Інвестиції і нерухоме майно1250 €1250 €
Екобізнес1250 €1250 €
Методи економічного та фінансового аналізу1250 €1250 €
Управління малим та середнім бізнесом1250 €1250 €
Економічний менеджмент1250 €1250 €
Економіка та фінансування підприємницької діяльності1250 €1250 €
ЄвропеїстикаЄвропеїстика1000 € -
Фінанси та облікБанківська справа 1250 €1250 €
Міжнародні фінанси1250 € -
Страхові послуги1250 € -
Податкові стратегії1250 €1250 €
Фінансові консультації1250 € -
Управління фінансами підприємництва1250 €1250 €
Внутрішній аудит1250 € -
Ринок міжнародних інвестицій1250 € -
Управління фінансами транснаціональних корпорацій1250 € -
Просторова економіка Управління людськими ресурсами1250 €1250 €
Економічний аналіз1250 €1250 €
Інвестиції і нерухоме майно1250 €1250 €
Управління місцевого і регіонального розвитку1250 €1250 €
Місцеве самоврядування та регіональна політика 1250 €1250 €
Інформатика та економетрикаЕконометрія1250 € -
Економічна інформатика1250 € -
Міжнародні економічні відносиниМіжнародні фінансові ринки 1250 € -
Бізнес та співпраця на європейському ринку1250 € -
Соціальна роботаСоціальна робота із сімєю1250 €1250 €
Соціальна політика1250 €1250 €
Соціальна робота 1250 €1250 €
СоціологіяСоціологія1000 €1000 €
БіологіяЕкологічна біологія - 1500 €
Молекулярна біологія - 1500 €
Журналістика Журналістика та нові медіа1000 €1000 €
Журналістика з вивченням німецької мови та культури 1000 €1000 €
Журналістика та медіакритика1000 €1000 €
Реклама, дизайн та візуальна комунікація1000 €1000 €
Журналістика з вивченням російської мови та культури1000 €1000 €
Англійська філологіяВикладач1000 € -
Перекладач1000 € -
Культурознавство-літературознавство1000 € -
Англійська мова з німецькою1000 € -
Англійська мова з російською1000 € -
Ділова мова1000 € -
Англійська мова та друга іноземна на вибір - німецька, іспанська, французька1000 € -
Німецька філологіяВикладач1000 € -
Німецька мова з англійською1000 € -
Культурознавство та ЗМІ1000 € -
Німецька мова та друга іноземна на вибір - італійська, іспанська, французька, словенська1000 € -
Польська філологіяВикладач польської мови1000 € -
Редагування літературних текстів1000 € -
Навчання польської мови як іноземної1000 € -
Прикладна література1000 € -
Іспанська філологіяЛінгвістично-традиктологічна іспанська мова 1000 € -
Англійська філологія з іспанською мовою1000 € -
Філологія Класична та культура Середземномор'яІталійська філологія1000 € -
Класична філологія - -
Романська філологіяФранцузька мова з другою іноземною мовою на вибір1000 € -
Лінгвістика1000 € -
Літературознавство1000 € -
Романська філологія з другою іноземною мовою: іспанська, англійська, німецька, російська, італійська, французька1000 € -
Російська філологіяДілова мова1000 € -
Російська мова з англійською мовою1000 € -
Російська філологія з Українською філологією1000 € -
Італійська філологіяВикладач1000 € -
Перекладач1000 € -
Культурологія1000 € -
Лінгвістика1000 € -
КультурознавствоКультурознавство1000 € -
Театрознавство1000 € -
Анімація культурнаКомп’ютерні ігри1000 € -
Медіамистецтво1000 € -
РегіоналістикаРегіоналістика1000 € -
МатематикаЗагальна математика1250 € -
Теоретична математика1250 € -
Фінансова та актуарна математика1250 € -
Викладач математики та інформатики1250 € -
Психологія (неподільна магістратура термін навчання - 5 років)Клінічна психологія1000 €1000 €
Психологія розвитку 1000 €1000 €
АдміністраціяАдміністрація1250 €1250 €
Соціальна політика1250 €1250 €
Фільмознавство та нові медіаСценарист1000 € -
Критика та розвиток кінематографу1000 € -
Нові медіаКомп’ютерні ігри1000 € -
АРТ Медіа1000 € -
Соціальні ЗМІ1000 € -
Туризм і РекреаціяОрганізація і управління в туризмі1250 €1250 €
Туризм і відпочинок1250 €1250 €
Організація готельно - ресторанного бізнесу1250 €1250 €
Магістр
Одноразовий вступний внесок: 120 €
ФакультетСпеціальністьСтаціонарЗаочна
ФілологіяКультурознавство1000 € -
Логопедія1000 € -
Слов'янська філологія1000 € -
Російська філологія1000 € -
Наукова інформація і бібліотекарство1000 € -
Класична філологія1000 € -
ПедагогікаАндрагогіка1000 €1000 €
Спеціальна педагогіка1000 €1000 €
Педагогіка дошкільна та ранньошкільна1000 €1000 €
Соціальна педагогіка1000 €1000 €
Педагогіка здоров'я1000 €1000 €
Мистецька педагогіка1000 €1000 €
БіологіяБіологія загальна ,та експерементальна1500 €1500 €
Екологічна біологія1500 €1500 €
Біохімія і молекулярна біологія1500 €1500 €
Генетика1500 €1500 €
Медична біофізика та біоінформатика1500 €1500 €
МенеджментУправління людськими ресурсами1250 €1250 €
Маркетинг1250 €1250 €
Підприємництво та інновації в бізнесі1250 €1250 €
Державне управління1250 €1250 €
Управління розвитком та консалтинг1250 €1250 €
Філософія та ІсторіяЕтнологія1250 € -
Історія мистецтв1250 €1250 €
Археологія1250 € -
Філософія1000 € -
Історія1000 € -
Регіоналістика1000 € -
Мистецька критика та популяризація мистецтва1250 €1250 €
Охорона культурної спадщини1250 €1250 €
ФізикаФізика1000 € -
Інформатика1250 €1250 €
Медична фізика1000 € -
Фізика педагогічна1000 € -
ХіміяВикладач 1250 € 1250 €
Хімія в науці та економіці 1250 € 1250 €
Хімія і нанотехнології сучасних матеріалів 1250 € -
Косметична хімія 1250 € -
Аналітична хімія 1250 € -
Географічні наукиГеографія 1250 € 1250 €
Просторова економіка 1250 € 1250 €
Геоінформаційні системи 1250 € -
Міжнародні відносиниАмериканістика1250 € -
Європейські дослідження1250 € -
Східна Азія та Близький Схід1250 € -
УправлінняУправління бізнесом1250 € 1250 €
Просторова економіка1250 € 1250 €
КультурознавствоКультурологія1250 € -
БіотехнологіяМедична біотехнологія1500 € -
Мікробіологічна біотехнологія1500 € -
Біотехнологія рослин1500 € -
Охорона навколишнього середовищаОхорона природи та навколишнього середовища 1500 € 1500 €
Діагностика та безпека 1500 € 1500 €
Охорона водних ресурсів та атмосфери 1500 € 1500 €
Екологічна біотехнологія 1500 € 1500 €
Міжнародні економічні відносиниМіжнародні фінансові ринки 1250 € -
Бізнес та співпраця на європейському ринку1250 € -
СоціологіяСоціологія1000 €1000 €
Економічний аналізЕкономічний аналіз1250 € -
Економіка Економіка 1250 €1250 €
Інвестиції і нерухоме майно1250 €1250 €
Банківська справа та фінанси - 1250 €
Економіка і міжнародний бізнес - 1250 €
ЛогістикаУправління ланцюгом постачання1250 €1250 €
Інформаційні системи в логістиці1250 €1250 €
Соціальна роботаСоціальна робота1250 €1250 €
ФінансиУправління фінансами і облік1250 € -
Фінанси та облік1250 € -
Фінансові ринки 1250 € -
Фінансове консультування1250 € -
Журналістика Мас-медіа1000 € -
Піар та брендинг1000 € -
Англійська філологіяВикладач1000 €1000 €
Медіознавство1000 € -
Переклад1000 €1000 €
Німецька філологіяВикладач1000 € -
Перекладач1000 € -
Культурознавство-літературознавство1000 € -
Німецька мова у бізнесі1000 € -
Німецька мова та друга іноземна на вибір - італійська, іспанська, французька, словенська1000 € -
Лінгвістика1000 € -
Польська філологіяВикладач польської мови1000 € -
Практична риторика1000 € -
Зв'язки з громадскістю1000 € -
Основи комп'ютерної графіки1000 € -
Редагування літературних текстів1000 € -
Іспанська філологіяЛінгвістика1000 € -
Іспанська філологія з американістикою1000 € -
Італійська філологіяВикладач1000 € -
Перекладач1000 € -
КультурологіяНові медіа1000 € -
Театрознавство1000 € -
Кінознавство1000 € -
Популяризація мистецтва1000 € -
Прикладна інформатикаПрикладна інформатика 1250 €1250 €
МатематикаЗагальна математика1250 € -
Теоретична математика1250 € -
Фінансова та актуарна математика1250 € -
Викладач математики та інформатики1250 € -
ІнформатикаІнформаційні системи1250 €1250 €
Інтерактивні медіа1250 €1250 €
Геоінформаційні системи1250 € -
Інформатика - 1250 €
АдміністраціяСоціальна політика1250 €1250 €
Економічна адміністрація1250 €1250 €
Фінанси і публічна адміністрація1250 €1250 €
Громадська безпека1250 €1250 €
Просторова економіка Управління в державному секторі1250 €1250 €
Просторова організація економіки1250 €1250 €
Ринок нерухомості1250 €1250 €
Глобальна економіка1250 €1250 €
Людський капітал у економіці1250 €1250 €
МікробіологіяМедична мікробіологія, імунологія та лабораторна діагностика1500 € -
Фінанси та облікФінансова інженерія1250 €1250 €
Фінанси компаній1250 €1250 €
Експлуатація та розвиток підприємств1250 €1250 €
Фінанси та інвестиції1250 €1250 €
Фінансовий менеджмент компанії1250 €1250 €
Фінанси та облік малих та середніх підприємств1250 €1250 €
Інформатика та економетрикаІнвестиційні та фінансові стратегії1250 € -
Інформатика в бізнесі1250 € -
Страхування1250 € -
Методи аналізу рішень1250 € -
Фінансові ринки 1250 € -
Логістичне управління підприємством1250 € -
Романська філологіяФілологія - французька мова1000 € -
Французька мова з другою іноземною мовою на вибір1000 € -
Літературознавство1000 € -
Французька філологія з англійською мовою1000 € -
Туризм і РекреаціяТуристичний менеджмент 1250 € 1250 €
Управління туризмом в регіоні 1250 € 1250 €
ПолітологіяДержавна безпека1000 € -
Політологія1000 € -
Політичний менеджмент1000 € -
Медичне правоМедичне право - 1250 €
Захист персональних данихЗахист персональних даних, конфіденційної інформації та баз даних - 1250 €
Податкове правоподаткове право - 1250 €
Трудове правоТрудове право - 1250 €
Бакалавр
Одноразовий вступний внесок: 120 €
ФакультетСпеціальністьСтаціонарЗаочна
ManagementBusiness Management1250 € -
MANAGEMENT AND FINANCE1250 € -
Економіка Економіка і міжнародний бізнес1500 € -
Економічний аналіз1500 € -
Екобізнес1500 € -
НанотехнологіїНанотехнології1250 € -
Акустика і звук1250 € -
ІнформатикаІнформатика1250 € -
МатематикаМатематика1250 € -
КліматологіяКліматологія1250 € -
Магістр
Одноразовий вступний внесок: 120 €
ФакультетСпеціальністьСтаціонарЗаочна
ManagementBusiness Management1250 € -
MANAGEMENT AND FINANCE1250 € -
ECOHYDROLOGY ECOHYDROLOGY1250 € -
European StudiesEuropean Studies1250 € -
Computer ScienceComputer Science1250 € -
ENGLISH STUDIESENGLISH STUDIES1250 € -
GEOGRAPHYGEOGRAPHY1250 € -
Faculty of Philology MASTER DEGREE ENGLISH STUDIES1000 €1000 €
Faculty of Biology and Environmental ProtectionEcohydrology (Master’s degree) About the course available also within Erasmus Mundus Programme1500 € -
EconomicsEconomics and international busines1500 € -

Відгуки студентів

Вікторія Соцура
Місто: Рубіжне, Луганська обл
Факультет: Міжнародні відносини
Університет: Університет Менеджменту у Варшаві

Я дуже рада, що 2,5 роки тому поїхала вчитися до Варшави. Спасибі батькам і програмі "ОсвітаПоль" за те, що реалізували мою мрію навчатися за кордоном. Я задоволена обраним мною університетом. Чудові професори, завжди допоможуть, підкажуть. Відмінна риса європейської освіти - це великий «наголос» на самоосвіту. Змушувати вчитися ніхто не буде. І я вважаю, що це вірно.

Хлєбнікова Анастасія
Місто: Феодосія
Факультет: Туристика і рекреація
Університет: Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі у Варшаві

Процес навчання для мене цікавий, я задоволена. Завдяки мовним курсам, організованим Програмою «ОсвітаПоль», мені вдалося швидко подолати мовний бар’єр. У групі, де я навчаюсь, багато українців, тому я достатньо легко влилася в колектив. Навчатися зручніше, ніж в Україні, дуже тішить ставлення викладачів до студентів – з розумінням.

З’ЯВИЛОСЬ ПИТАННЯ?

СКОРИСТАЙТЕСЯ ФОРМОЮ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ АБО НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ! МИ З РАДІСТЮ ВІДПОВІМО НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА УТОЧНЕННЯ!