(044) Показати, (097) Показати, (050) Показати
(044) Показати
(097) Показати
(050) Показати
НАДІСЛАТИ ЗАПИТ
Університети

Лодзінський Університет (Лодзь, Польща)

www.uni.lodz.pl/
Лодзь, Польща
Вартість навчання за рік: 1000€ – 1500€

Лодзинський Університет є одним з найкращих вищих навчальних закладів Польщі. Університет був заснований у 1945 році. Сьогодні до складу університету входять 12 факультетів та 170 спеціальностей. Існує можливість підвищення професійної освіти третього рівня (ступінь магістра), а також можливість вступу на післявузівську освіту (аспірантуру).
У Лодзинському Університеті понад 140 000 випускників (не враховуючи магістрів та аспірантів). Наші студенти (зокрема ті, хто навчається тут у рамках програми обміну студентами “Ерасмус”) є громадянами близько 70-ти країн світу.

Наразі в Лодзинському Університеті навчається 45 000 студентів. Чисельність професорсько-викладацького складу Лодзинського Університету — понад 2 370 осіб (з них 623 професорів). Доповіді проводяться польською, а також англійською, німецькою та французькою мовами. У нашому вузі часто організовуються зустрічі та конференції з почесними людьми в галузі політики, культури та бізнесу.

Університет розвиває співпрацю з 136 університетами — партнерами з усього світу. Лодзинський Університет бере також активну участь у програмі обміну студентами “Ерасмус” (LLP Erasmus) з 1998 навчального року. В рамках програми “Ерасмус” укладено понад 480 двосторонніх угод з 300 вузами. На всіх факультетах Лодзинського Університету схвалюється навчання і практика студентів за кордоном.
Здебільшого навчання в Лодзинському Університеті ведеться польською мовою, але в нас є також можливість вибрати одну з кількох програм навчання англійською мовою або курс французькою чи німецькою. 

Лодзинський Університет бере участь у таких проектах як Lifelong Learning Programme (Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig), Jean Monnet , Erasmus Mundus, Campus Europae і Baltic University Programme. На сьогодні Лодзинський Університет співпрацює з 150 вузами в усьому світі, а в рамках програми Ерасмус наш Університет підписав близько 460 угод між різними факультетами з 280 вузами. У результаті щороку ми приймаємо більше 110 іноземних студентів і посилаємо близько 400-500 польських студентів за кордон.
Іноземні студенти, що проходять навчання за очною, очно-заочною (вечірньою) або заочною формами, можуть брати участь у програмі Ерасмус і провести семестр або рік за кордоном.

Навчальний календар
Навчальний рік складається з двох семестрів 15-тижневої тривалості кожний:
• зимовий семестр —  з жовтня до середини лютого;
• літній семестр —  з середини лютого до кінця червня.
Також студентам надаються канікули в період Різдва в грудні та Великодня  в березні-квітні. Літні канікули розпочинаються в липні і тривають до кінця вересня.
Літня екзаменаційна сесія для покращення своїх результатів зазвичай проходить у вересні.

Іспити
Екзаменаційна сесія триває два перших тижня одразу по закінченні семестру. Викладач може провести іспит як під час сесії, так і протягом семестру, після проходження курсу занять. Іспити переважно письмові, іноді — усні. Також передбачено написання тематичної роботи або реферату.
Викладачі інформують студентів щодо термінів і форми складання іспиту, критеріїв оцінювання, підготовчих матеріалів та дати захисту письмової роботи, проекту тощо.

Студентське містечко (кампус)
Університет дбає про комфорт навчання для студентів з обмеженими можливостями. Будівлі кампуса оснащені пандусами для інвалідного крісла-візка та ліфтом для інвалідів, а також спеціально пристосованими туалетами.
З метою поліпшення умов безпеки праці та навчання в Університеті запроваджена інтегрована система безпеки.
В Університеті функціонують кілька студентських організацій і понад 30 дослідницьких груп, які дають студентам можливість розширити свої інтереси і набути нових навичок. Студенти можуть брати участь у творчій діяльності, освітніх, благодійних та культурних заходах, а також у конференціях за участю відомих фахівців у галузі економіки, політики та маркетингу.
Університетська спортивна асоціація представлена численними спортивними секціями, серед яких найбільш популярними є футбольна, волейбольна та баскетбольна, а також дещо “екзотичніші” види спорту: стрільба, верхова їзда, капуейро (бразильська школа бойових мистецтв).
Студенти університету ведуть активну діяльність у рамках Студентського Парламенту (студентське самоврядування), який представляє інтереси всіх студентів у їх взаєминах з керівництвом Університету.

Інженер
ФакультетСпеціальністьСтаціонарЗаочна
Технічна фізикаМедична фізика1500 € -
Акустика і звук1500 € -
Просторова економіка Просторова організація економіки1250 €1250 €
Бакалавр
Одноразовий вступний внесок: 200 €
ФакультетСпеціальністьСтаціонарЗаочна
Біологія і охорона навколишнього середовищаБіологія1500 €1500 €
Біотехнології1500 € -
Охорона навколишнього середовища1500 €1500 €
Мікробіологія1500 € -
Біомоніторинг1500 € -
Економічний аналізФінанси підприємств 1250 € -
Інформатика в бізнесі 1250 € -
Фінансові ринки 1250 € -
Соціальна аналітика 1250 € -
Філологія і історіяАрхеологія 1250 €
Етнологія 1250 € 1250 €
Релігієзнавство1000 € -
Філософія1000 € 1000 €
Історія*1000 € -
Історія мистецтва 1250 €
Викладач історії1000 € 1000 €
Викладач історії мистецтв 1250 € 1250 €
Регіоналістика1000 € -
ФізикаНанотехнології1500 € -
Медична фізика1500 € -
Хімія Хімія в науці та економіці1250 € 1250 €
Хімія і нанотехнології сучасних матеріалів1250 € -
Косметична хімія1250 € 1250 €
Аналітична хімія1250 € -
ІнформатикаІнформатика в логістиці 1250 € -
Комп'ютерні мережі та обробка даних1250 €1250 €
Комп'ютерна графіка та дизайн ігор1250 €1250 €
Геоінформаційні системи1250 € -
Інформатика в бізнесі1250 €1250 €
Бази даних1250 €1250 €
Інформаційні системи підтримки прийняття рішень1250 €1250 €
Географічних наукГеографія1250 €1250 €
Просторова економіка1250 €1250 €
Туризм і відпочинок1250 €1250 €
Геомоніторинг1250 €1250 €
Регіональні дослідження1250 €1250 €
ПедагогікаАндрагогіка1000 €1000 €
Спеціальна педагогіка1000 €1000 €
Педагогіка дошкільна та ранньошкільна1000 €1000 €
Соціальна педагогіка1000 €1000 €
Педагогіка здоров'я1000 €1000 €
Мистецька педагогіка1000 €1000 €
Право (неподільна магістратура термін навчання - 5 років)Правосуддя - профіль кримінальний1250 €1250 €
Правосуддя - профіль цивільний1250 €1250 €
Публічне право1250 €1250 €
Економічне право1250 €1250 €
Європейське право1250 €1250 €
Міжнародні відносиниМіжнародна журналістика1250 € -
Міжнародна політика і дипломатія1250 € -
Міжнадодна комунікація1250 € -
УправлінняМаркетинг1250 €1250 €
Державне управління1250 €1250 €
Просторова економіка1250 €1250 €
Бухгалтерський облік1250 €1250 €
Управління людськими ресурсами1250 €1250 €
Логістика1250 €1250 €
Фінанси та інвестиції1250 €1250 €
Аналіз та управління у бізнесі1250 €1250 €
ПолітологіяМіжнародна безпека 1000 € -
Регіональне управління1000 € -
Політична культура та історична політика1000 € -
Банківська справа і консалтінгБанківська справа 1250 € -
Фінансова інформатика 1250 € -
Економіка Управління персоналом1250 €1250 €
Інвестиції капіталу1250 €1250 €
Інвестиції і нерухоме майно1250 €1250 €
Екобізнес1250 €1250 €
Методи економічного та фінансового аналізу1250 €1250 €
Управління малим та середнім бізнесом1250 €1250 €
Економічний менеджмент1250 €1250 €
Економіка та фінансування підприємницької діяльності1250 €1250 €
ЄвропеїстикаЄвропеїстика1000 € -
Фінанси та облікБанківська справа 1250 €1250 €
Міжнародні фінанси1250 € -
Страхові послуги1250 € -
Податкові стратегії1250 €1250 €
Фінансові консультації1250 € -
Управління фінансами підприємництва1250 €1250 €
Внутрішній аудит1250 € -
Ринок міжнародних інвестицій1250 € -
Управління фінансами транснаціональних корпорацій1250 € -
Просторова економіка Управління людськими ресурсами1250 €1250 €
Економічний аналіз1250 €1250 €
Інвестиції і нерухоме майно1250 €1250 €
Управління місцевого і регіонального розвитку1250 €1250 €
Місцеве самоврядування та регіональна політика 1250 €1250 €
Інформатика та економетрикаЕконометрія1250 € -
Економічна інформатика1250 € -
ЛогістикаІнформатика в логістиці 1250 €1250 €
Єврологістика1250 €1250 €
Логістичне управління підприємством1250 €1250 €
Міжнародні економічні відносиниМіжнародні фінансові ринки 1250 € -
Глобальна економіка - -
Соціальна роботаСоціальна робота із сімєю1250 €1250 €
Соціальна політика1250 €1250 €
Соціальна робота 1250 €1250 €
ФінансиФінансовий аналітик1250 € -
Фінансові консультації1250 € -
СоціологіяСоціологія1000 €1000 €
БіологіяЕкологічна біологія - 1500 €
Молекулярна біологія - 1500 €
Журналістика Журналістика та нові медіа1000 €1000 €
Журналістика з вивченням німецької мови та культури 1000 €1000 €
Журналістика та медіакритика1000 €1000 €
Реклама, дизайн та візуальна комунікація1000 €1000 €
Журналістика з вивченням російської мови та культури1000 €1000 €
Англійська філологіяВикладач1000 € -
Перекладач1000 € -
Культурознавство-літературознавство1000 € -
Англійська мова з німецькою1000 € -
Англійська мова з російською1000 € -
Ділова мова1000 € -
Англійська мова та друга іноземна на вибір - німецька, іспанська, французька1000 € -
Німецька філологіяВикладач1000 € -
Німецька мова з англійською1000 € -
Культурознавство та ЗМІ1000 € -
Німецька мова та друга іноземна на вибір - італійська, іспанська, французька, словенська1000 € -
Польська філологіяПрикладна лінгвістика1000 € -
Зв'язки з громадкістю1000 € -
Викладання польської мови1000 € -
Редагування літературних текстів1000 € -
Іспанська філологіяЛінгвістично-традиктологічна іспанська мова 1000 € -
Англійська філологія з іспанською мовою1000 € -
Філологія Класична та культура Середземномор'яГрецька філологія1000 € -
Італійська філологія1000 € -
Романська філологіяФранцузька мова з другою іноземною мовою на вибір1000 € -
Лінгвістика1000 € -
Літературознавство1000 € -
Романська філологія з другою іноземною мовою: іспанська, англійська, німецька, російська, італійська, французька1000 € -
Російська філологіяДілова мова1000 € -
Російська мова з англійською мовою1000 € -
Російська філологія з Українською філологією1000 € -
Італійська філологіяВикладач1000 € -
Перекладач1000 € -
Культурологія1000 € -
Лінгвістика1000 € -
БібліотекознавствоУправління інформацією1000 € -
Бібліотекознавство1000 € -
Віртуальна бібліотека1000 € -
КультурологіяТеатрознавство1000 € -
Анімація культурнаКомп’ютерні ігри1000 € -
Медіамистецтво1000 € -
Прикладна інформатикаКомп'ютерні мережі1500 € -
Бази даних1500 € -
Мобільні мережі та системи1500 € -
Графіка1500 € -
Програмування1500 € -
РегіоналістикаРегіоналістика1000 € -
МатематикаЗагальна математика1250 € -
Теоретична математика1250 € -
Фінансова та актуарна математика1250 €1250 €
Фінансовий аналіз1250 €1250 €
Викладач математики та інформатики1250 € -
Фінансова інженерія - 1250 €
Математика в страховій та фінансовій сфері - 1250 €
Психологія (неподільна магістратура термін навчання - 5 років)Клінічна психологія1000 €1000 €
Психологія розвитку 1000 €1000 €
АдміністраціяАдміністрація1250 €1250 €
Соціальна політика1250 €1250 €
Фільмознавство та нові медіаСценарист1000 € -
Критика та розвиток кінематографу1000 € -
Нові медіаКомп’ютерні ігри1000 € -
АРТ Медіа1000 € -
Соціальні ЗМІ1000 € -
Магістр
Одноразовий вступний внесок: 200 €
ФакультетСпеціальністьСтаціонарЗаочна
ФілологіяПерекладач1000 €1000 €
Романська філологія1000 €1000 €
Логопедія1000 €1000 €
Слов'янська філологія1000 €1000 €
Романська філологія з другою іноземною1000 €1000 €
Російська філологія1000 €1000 €
Викладач іноземних мов1000 €1000 €
ПедагогікаАндрагогіка1000 €1000 €
Спеціальна педагогіка1000 €1000 €
Педагогіка дошкільна та ранньошкільна1000 €1000 €
Соціальна педагогіка1000 €1000 €
Педагогіка здоров'я1000 €1000 €
Мистецька педагогіка1000 €1000 €
БіологіяБіологія загальна ,та експерементальна1500 €1500 €
Екологічна біологія1500 €1500 €
Біохімія і молекулярна біологія1500 €1500 €
Генетика1500 €1500 €
Медична біофізика та біоінформатика1500 €1500 €
МенеджментОблік і аудит1250 €1250 €
Управління персоналом1250 €1250 €
Маркетинг1250 €1250 €
Управління проектами1250 €1250 €
Державне управління1250 €1250 €
Логістика1250 €1250 €
Фінанси та інвестиції1250 €1250 €
Управління підприємством1250 €1250 €
Управління інноваціями1250 €1250 €
Філософія та ІсторіяЕтнологія1250 € -
Історія мистецтв1250 €1250 €
Археологія1250 € -
Філософія1000 € -
Історія*1000 € -
Регіоналістика1000 € -
Мистецька критика та популяризація мистецтва1250 €1250 €
Охорона культурної спадщини1250 €1250 €
ФізикаФізика1500 €1500 €
Медична фізика1500 €1500 €
Прикладна інформатика 1250 €1250 €
Фізика педагогічна1500 €1500 €
Інформатика (3,5 року, ступінь у галузі машинобудування)1250 €1250 €
ХіміяВикладач 1250 € 1250 €
Хімія в науці та економіці 1250 € 1250 €
Хімія і нанотехнології сучасних матеріалів 1250 € -
Косметична хімія 1250 € -
Аналітична хімія 1250 € -
Математики і інформатикиМатематика 1250 € 1250 €
Інформаційні системи 1250 € 1250 €
Загальна математика 1250 € 1250 €
Теоретична математика 1250 € 1250 €
Педагогічна в галузі математики та інформатики 1250 € 1250 €
Педагогічна в галузі математики та англійської мови 1250 € 1250 €
Фінансова та актуарна математика 1250 € 1250 €
Примітки математики 1250 € 1250 €
Географічних наукГеографія 1250 € 1250 €
Просторова економіка 1250 € 1250 €
Туризм і відпочинок 1250 € 1250 €
Педагогічних наукПедагогіка 1000 € 1000 €
Психологія 1000 € 1000 €
Права та адміністраціїАдміністрація1250 € 1250 €
Правосуддя - податкове1250 € 1250 €
Правосуддя - трудове1250 € 1250 €
Міжнародні відносиниМіжнародні відносини1250 € 1250 €
Східна Азія та Близький Схід1250 €1250 €
Іспансько-американські відносини1250 €1250 €
Міжнародна журналістика та європеїстика1250 €1250 €
УправлінняДержавне управління1250 € 1250 €
Логістика1250 € 1250 €
Бухгалтерський облік 1250 € 1250 €
Просторова економіка1250 € 1250 €
Фінанси та інвестиції1250 € 1250 €
КультурологіяКультурологія1250 € -
Нові медіа1000 € -
Театрознавство1000 € -
Кінознавство1000 € -
Популяризація мистецтва1000 € -
БіотехнологіяМедична біотехнологія1500 € -
Мікробіологічна біотехнологія1500 € -
Біотехнологія рослин1500 € -
Охорона навколишнього середовищаОхорона природи та навколишнього середовища 1500 € 1500 €
Діагностика та безпека 1500 € 1500 €
Охорона водних ресурсів та атмосфери 1500 € 1500 €
Екологічна біотехнологія 1500 € 1500 €
Міжнародні економічні відносиниМіжнародні фінансові ринки 1250 € -
Глобальна економіка - -
СоціологіяСоціологія1000 €1000 €
Економічний аналізЕкономічний аналіз1250 € -
Економіка Економіка 1250 €1250 €
Інвестиції і нерухоме майно1250 €1250 €
Банківська справа та фінанси - 1250 €
Економіка і міжнародний бізнес - 1250 €
ЛогістикаЛогістика1250 €1250 €
Логістика в управлінні 1250 €1250 €
Інформаційні системи в логістиці1250 €1250 €
Соціальна роботаСоціальна робота1250 €1250 €
ФінансиФінансові ринки 1250 € -
Журналістика Мас-медіа1000 €1000 €
Піар та брендинг1000 €1000 €
Англійська філологіяВикладач1000 €1000 €
Медіознавство1000 € -
Переклад1000 €1000 €
Загальна філологія1000 € -
Німецька філологіяВикладач1000 € -
Перекладач1000 € -
Німецька мова з англійською1000 € -
Німецька мова та друга іноземна на вибір - італійська, іспанська, французька, словенська1000 € -
Лінгвістика1000 € -
Польська філологіяВикладання польської мови1000 € -
Практична риторика1000 € -
Зв'язки з громадскістю1000 € -
Основи комп'ютерної графіки1000 € -
Редагування літературних текстів1000 € -
Філологія Класична та культура Середземномор'яВикладач1000 € -
Культурологія1000 € -
Лінгвістика1000 € -
Іспанська філологіяЛінгвістика1000 € -
Іспанська філологія з американістикою1000 € -
Італійська філологіяВикладач1000 € -
Перекладач1000 € -
БібліотекознавствоІнформаційний брокер1000 € -
Бібліотекознавство1000 € -
Наукові бібліотеки1000 € -
Прикладна інформатикаПрикладна інформатика 1500 €1500 €
Комп’ютерні системи та мережі1500 € -
МатематикаЗагальна математика1250 € -
Теоретична математика1250 € -
Фінансова та актуарна математика1250 € -
Фінансовий аналіз1250 € -
Викладач математики та інформатики1250 € -
ІнформатикаІнформаційні системи1250 €1250 €
Інтерактивні медіа1250 €1250 €
Геоінформаційні системи1250 € -
Інформатика - 1250 €
АдміністраціяСоціальна політика1250 €1250 €
Економічна адміністрація1250 €1250 €
Фінанси і публічна адміністрація1250 €1250 €
Громадська безпека1250 €1250 €
Державні закупівлі1250 €1250 €
Просторова економіка Управління в державному секторі1250 €1250 €
Просторова організація економіки1250 €1250 €
Ринок нерухомості1250 €1250 €
Глобальна економіка1250 €1250 €
Людський капітал у економіці1250 €1250 €
МікробіологіяМедична мікробіологія, імунологія та лабораторна діагностика1500 € -
Фінанси та облікФінансова інженерія1250 €1250 €
Фінанси компаній1250 €1250 €
Експлуатація та розвиток підприємств1250 €1250 €
Фінанси та інвестиції1250 €1250 €
Фінансовий менеджмент компанії1250 €1250 €
Фінанси та облік малих та середніх підприємств1250 €1250 €
Інформатика та економетрикаІнвестиційні та фінансові стратегії - -
Інформатика в бізнесі - -
Страхування - -
Методи аналізу рішень - -
Фінансові ринки - -
Логістичне управління підприємством - -
Соціальна політикаСоціальна політика1250 € -
Європейська політика1250 € -
Економічна політика1250 € -
Правова політика1250 € -
Медичне правоМедичне право - 1250 €
Захист персональних данихЗахист персональних даних, конфіденційної інформації та баз даних - 1250 €
Податкове правоподаткове право - 1250 €
Трудове правоТрудове право - 1250 €
Бакалавр
Одноразовий вступний внесок: 200 €
ФакультетСпеціальністьСтаціонарЗаочна
Faculty of International and Political StudiesNTERNATIONAL CULTURAL STUDIES 1250 € -
SECURITY STUDIES1250 € -
ManagementBusiness Management1250 € -
MANAGEMENT AND FINANCE1250 € -
NanotechnologyNanotechnology1250 € -
Економіка Економіка і міжнародний бізнес1500 € -
Економічний аналіз1500 € -
Екобізнес1500 € -
НанотехнологіїНанотехнології1500 € -
Акустика і звук1500 € -
ІнформатикаІнформатика1250 € -
International RelationsINTERNATIONAL MARKETING1250 € -
AMERICAN STUDIES1250 € -
ASIAN STUDIES1250 € -
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS1250 € -
Магістр
Одноразовий вступний внесок: 200 €
ФакультетСпеціальністьСтаціонарЗаочна
ManagementBusiness Management1250 € -
MANAGEMENT AND FINANCE1250 € -
ECOHYDROLOGY ECOHYDROLOGY1250 € -
European StudiesEuropean Studies1250 € -
Computer ScienceComputer Science1250 € -
Faculty of International and Political StudiesIntercultural Communication1250 € -
INTERNATIONAL MARKETING1250 € -
ASIAN STUDIES1250 € -
AMERICAN STUDIES AND MASS MEDIA1250 € -
MODERN GERMAN STUDIES1250 € -
AMERYKANISTYKA I MASS MEDIA1250 € -
CULTURA-SOCIEDAD-POLITICA1250 € -
EUROPEAN SUDIES1250 € -
POLITICAL MANAGEMENT1250 € -
ENGLISH STUDIESENGLISH STUDIES1250 € -
GEOGRAPHYGEOGRAPHY1250 € -
Faculty of Philology MASTER DEGREE ENGLISH STUDIES1000 €1000 €
Faculty of Biology and Environmental ProtectionEcohydrology (Master’s degree) About the course available also within Erasmus Mundus Programme1500 € -
EconomicsEconomics and international busines1500 € -

Відгуки студентів

Очаковська Марія
Місто: Нова Каховка, Херсонська обл.
Факультет: Міжнародний бізнес
Університет: Краківський Економічний Університет

В цілому мені тут добре, викладання в університеті на високому рівні. Потрібно ретельно виконувати усі завдання, щоб не «пасти задніх». Мені подобаються вечірки тут. Вони інші, ніж в Україні. Немає нічого такого, щоб мені не подобалось. Все чудове у цьому місті.

Козерецька Лілія
Місто: Криве Озеро
Факультет: Англійська філологія
Університет: Суспільна Академія Наук у Варшаві

Я адаптувалась у Польщі з першого дня мого перебування тут. Мені абсолютно все подобається. Польща відкриває великі можливості та перспективи, а перед нами –  українською молоддю – цi  перспективи  відкриває  програма «ОсвітаПоль».

З’ЯВИЛОСЬ ПИТАННЯ?
СКОРИСТАЙТЕСЯ ФОРМОЮ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ АБО НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ! МИ З РАДІСТЮ ВІДПОВІМО НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА УТОЧНЕННЯ!