Лодзінський Університет

Лодзінський Університет (Лодзь, Польща)

Лодзь, Польща Адреса: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
www.uni.lodz.pl/
Вартість навчання за рік: 1350€ – 1500€

Лодзинський Університет

Лодзинський Університет є одним з найкращих вищих навчальних закладів Польщі. Університет був заснований у 1945 році. Сьогодні до складу університету входять 12 факультетів та 170 спеціальностей. Існує можливість підвищення професійної освіти третього рівня (ступінь магістра), а також можливість вступу на післявузівську освіту (аспірантуру).

У Лодзинському Університеті понад 140 000 випускників (не враховуючи магістрів та аспірантів). Наші студенти (зокрема ті, хто навчається тут у рамках програми обміну студентами “Ерасмус”) є громадянами близько 70-ти країн світу.

Наразі в Лодзинському Університеті навчається 45 000 студентів. Чисельність професорсько-викладацького складу Лодзинського Університету — понад 2 370 осіб (з них 623 професорів). Доповіді проводяться польською, а також англійською, німецькою та французькою мовами. У нашому вузі часто організовуються зустрічі та конференції з почесними людьми в галузі політики, культури та бізнесу.

Університет розвиває співпрацю з 136 університетами — партнерами з усього світу. Лодзинський Університет бере також активну участь у програмі обміну студентами “Ерасмус” (LLP Erasmus) з 1998 навчального року. В рамках програми “Ерасмус” укладено понад 480 двосторонніх угод з 300 вузами. На всіх факультетах Лодзинського Університету схвалюється навчання і практика студентів за кордоном.
Здебільшого навчання в Лодзинському Університеті ведеться польською мовою, але в нас є також можливість вибрати одну з кількох програм навчання англійською мовою або курс французькою чи німецькою. 

Лодзинський Університет бере участь у таких проектах як Lifelong Learning Programme (Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig), Jean Monnet , Erasmus Mundus, Campus Europae і Baltic University Programme. На сьогодні Лодзинський Університет співпрацює з 150 вузами в усьому світі, а в рамках програми Ерасмус наш Університет підписав близько 460 угод між різними факультетами з 280 вузами. У результаті щороку ми приймаємо більше 110 іноземних студентів і посилаємо близько 400-500 польських студентів за кордон. Іноземні студенти, що проходять навчання стаціонарної або заочною формами, можуть брати участь у програмі Ерасмус і провести семестр або рік за кордоном.

Навчальний календар
Навчальний рік складається з двох семестрів 15-тижневої тривалості кожний:
• зимовий семестр —  з жовтня до середини лютого;
• літній семестр —  з середини лютого до кінця червня.
Також студентам надаються канікули в період Різдва в грудні та Великодня  в березні-квітні. Літні канікули розпочинаються в липні і тривають до кінця вересня.
Літня екзаменаційна сесія для покращення своїх результатів зазвичай проходить у вересні.

Іспити
Екзаменаційна сесія триває два перших тижня одразу по закінченні семестру. Викладач може провести іспит як під час сесії, так і протягом семестру, після проходження курсу занять. Іспити переважно письмові, іноді — усні. Також передбачено написання тематичної роботи або реферату.
Викладачі інформують студентів щодо термінів і форми складання іспиту, критеріїв оцінювання, підготовчих матеріалів та дати захисту письмової роботи, проекту тощо.

Студентське містечко (кампус)
Університет дбає про комфорт навчання для студентів з обмеженими можливостями. Будівлі кампуса оснащені пандусами для інвалідного крісла-візка та ліфтом для інвалідів, а також спеціально пристосованими туалетами.
З метою поліпшення умов безпеки праці та навчання в Університеті запроваджена інтегрована система безпеки.
В Університеті функціонують кілька студентських організацій і понад 30 дослідницьких груп, які дають студентам можливість розширити свої інтереси і набути нових навичок. Студенти можуть брати участь у творчій діяльності, освітніх, благодійних та культурних заходах, а також у конференціях за участю відомих фахівців у галузі економіки, політики та маркетингу.
Університетська спортивна асоціація представлена численними спортивними секціями, серед яких найбільш популярними є футбольна, волейбольна та баскетбольна, а також дещо “екзотичніші” види спорту: стрільба, верхова їзда, капуейро (бразильська школа бойових мистецтв).
Студенти університету ведуть активну діяльність у рамках Студентського Парламенту (студентське самоврядування), який представляє інтереси всіх студентів у їх взаєминах з керівництвом Університету.

                                                       

Інженер
Факультет Спеціальність Стаціонар Заочна
ІнформатикаМобільні мережі та системи1350 € 1350 €
Інформаційні системи і бізнес-адміністрування1350 € 1350 €
Програмування інтернет-аплікацій1350 € 1350 €
Алгоритми та програмування1350 € 1350 €
Хімія матеріалів і нанотехнологіяХімія матеріалів і нанотехнологія1350 € -
Бакалавр
Одноразовий вступний внесок: 120 €
Факультет Спеціальність Стаціонар Заочна
Право (неподільна магістратура, навчання - 5 років)Правосуддя - профіль кримінальний1350 €1350 €
Правосуддя - профіль цивільний1350 €1350 €
Публічне право1350 €1350 €
Економічне право1350 €1350 €
АдміністраціяАдміністрація1350 €1350 €
Англійська філологіяВикладач1350 € -
Перекладач1350 € -
Культурознавство1350 € -
Англійська мова з російською1350 € -
Логопедія і аудіологія1350 € -
Англійська філологія з німецькою мовою1350 € -
Ділова мова1350 € -
Друга мова на вибір від початку: англійська та німецьк, англійська та французька, англійська та італійська, англійська та іспанська, англійська та словенська мова1350 € -
Фінанси та облікБанківська справа 1350 € 1350 €
Інвестиції капіталу1350 € -
Податкові стратегії1350 € 1350 €
Фінансові консультації1350 € 1350 €
Фінансовий менеджмент компанії1350 € 1350 €
Аналітика фінансових та страхових установ1350 € -
Внутрішній аудит1350 € -
ЛогістикаІнформатика в логістиці 1350 € 1350 €
Логістика в бізнесі1350 € 1350 €
ІнформатикаЗагальна інформатика1350 €1350 €
Комп'ютерні мережі та обробка даних1350 €1350 €
Комп'ютерна графіка та дизайн ігор1350 €1350 €
УправлінняМаркетинг1350 €1350 €
Управління проектами1350 €1350 €
Підприємництво та інновації в бізнесі1350 €1350 €
Бухгалтерський облік1250 €1250 €
Управління людськими ресурсами1350 €1350 €
Логістика1350 €1350 €
Фінанси та інвестиції1350 €1350 €
Аналітик бізнес - рішень - -
Міжнародні відносиниАзійські студії1350 € -
Міжнародний бізнес 1350 € -
Міжнародна політика і дипломатія1350 € -
Міжнадодна комунікація1350 € -
СоціологіяСоціологія1350 € 1350 €
Журналістика Журналістика та нові медіа1350 €1350 €
Журналістика з вивченням німецької мови та культури 1350 €1350 €
Журналістика та медіакритика1350 €1350 €
Реклама, дизайн та візуальна комунікація1350 €1350 €
Журналістика з вивченням російської мови та культури1350 €1350 €
ПолітологіяРегіональне управління1350 € -
Політична культура та історична політика1350 € -
Економіка Економетрія1350 € -
Просторова економіка1350 € 1350 €
Інвестиції капіталу1350 € 1350 €
Екобізнес1250 €1250 €
Методи економічного та фінансового аналізу1350 € 1350 €
Управління малим та середнім бізнесом1350 € 1350 €
Туризм і РекреаціяГотельний бізнес - -
Туризм і відпочинок1350 €1350 €
Організація готельно - ресторанного бізнесу1350 €1350 €
Італійська філологіяПерекладач1350 € -
Культурологія1350 € -
Лінгвістика1350 € -
Німецька філологіяНімецька мова з англійською1350 € -
Культурознавство та ЗМІ1350 € -
Німецька мова та друга іноземна на вибір - італійська, іспанська, французька, словенська1350 € -
Лінгвістика1350 € -
Російська філологіяДілова мова1350 € -
Російська мова з англійською мовою1350 € -
Російська філологія з Українською філологією1350 € -
Хімія Хімія в науці та економіці1350 € 1350 €
Хімія і нанотехнології сучасних матеріалів1350 € -
Косметична хімія1250 € 1250 €
Аналітична хімія1350 € -
Хімія косметичних та фармацевтичних засобів1350 € -
ФізикаФізика1350 € -
Астрофізика1350 € -
Нанотехнології1350 € -
Медична фізика1350 € -
Просторова економіка Розвиток міст і регіонів1350 € -
Розумне місто та регіон1350 € -
Менеджер у державному секторі1350 € -
Інтегроване управління1350 € -
МатематикаЗагальна математика1350 € -
Теоретична математика1350 € -
Фінансова та актуарна математика1350 € -
Викладач математики та інформатики1350 € -
Польська філологіяВикладач польської мови1350 € -
Редагування літературних текстів1350 € -
Навчання польської мови як іноземної1350 € -
Культурна журналістика та мистецтвознавство1350 € -
Соціальна роботаСоціальна робота із сімєю1350 € 1350 €
Соціальна інтеграція1350 € 1350 €
Управління підтримкою людей похилого віку та залежних людей1350 € 1350 €
Психологія (неподільна магістратура,навчання-5 років)Клінічна психологія і здоров'я1350 €1350 €
Психологія розвитку 1350 €1350 €
Біологія і охорона навколишнього середовищаБіологія1350 €1350 €
Біотехнології1350 € -
Охорона навколишнього середовища1350 €1350 €
Мікробіологія1350 € -
Біомоніторинг1350 € -
Екологічне місто1350 € -
Судово-біологічна експертиза1350 € -
Географічні наукиГеографія1350 €1350 €
Просторова економіка1350 €1350 €
Геомоніторинг1350 € -
Геоінформаційні системи1350 € -
Філософія та ІсторіяАрхеологія1350 € -
Етнологія1350 € -
Філософія1350 € -
Історія1350 € -
Історія мистецтва1350 € -
Викладач історії1350 € -
Банківська справа і консалтінгБанківська справа 1350 € -
Інформаційні технології в бізнесі1350 € -
Логопедія і аудіологіяЛогопедія і аудіологія1350 € -
Філологія Класична та культура Середземномор'яІталійська філологія1350 € -
Класична філологія1350 € -
Романська філологіяФранцузька мова з другою мовою на вибір: італійська або іспанська1350 € -
Лінгвістика1350 € -
Літературознавство1350 € -
Французька мова з другою мовою на вибір: англійська, німецька, російська1350 € -
Фільмознавство та нові медіаСценарист1350 € -
Критика та розвиток кінематографу1350 € -
РегіоналістикаРегіоналістика1000 € -
Нові медіаКомп’ютерні ігри1350 € -
Медіамистецтво1350 € -
Соціальні ЗМІ1350 € -
Фінанси і міжнародний бізнесМіжнародний бізнес 1350 € -
Міжнародні фінанси1350 € -
Економічна інформатикаПроектування баз даних1350 € -
Програмування бізнес програм1350 € -
Інформаційні системи1350 € -
Інвестиції і нерухомістьІнвестиції капіталу1350 € -
Управління нерухомістю1350 € -
Оцінка нерухомості 1350 € -
Агентство нерухомості1350 € -
Іспанська філологія із англійською мовоюКультурознавство-літературознавство1350 € -
Лінгвістично-традиктологічна іспанська мова 1350 € -
Інформаційне середовищеУправління інформацією1350 € -
Електронна бібліотека1350 € -
Лінгвістика для бізнесуІноземна мова на вибір: німецька, французька, російська, словенська1350 € -
Організація шоу та театральних виставОрганізація шоу та театральних вистав1350 € -
Магістр
Одноразовий вступний внесок: 120 €
Факультет Спеціальність Стаціонар Заочна
АдміністраціяЕкономічна адміністрація1350 €1350 €
Громадська безпека1350 €1350 €
Державні фінанси1350 €1350 €
Англійська філологіяВикладач1350 €1350 €
Переклад1350 €1350 €
Культурознавство та ЗМІ1350 €1350 €
Фінанси та облікІнвестиційні та фінансові стратегії1350 € 1350 €
Фінанси компаній1350 € 1350 €
Фінанси та облік малих та середніх підприємств1350 € 1350 €
Фінансовий аудит1350 € -
ЛогістикаЛогістика1350 € 1350 €
Управління ланцюгом постачання1350 € -
Інформаційні системи в логістиці1350 € -
ІнформатикаПрикладна інформатика 1350 € -
Загальна інформатика1350 €1350 €
Інформаційні системи1350 € -
Інтерактивні медіа1350 € -
Міжнародні відносиниАмериканістика1350 € -
Європейські дослідження1350 € -
Східна Азія та Близький Схід1350 € -
СоціологіяСоціологія1350 € 1350 €
Журналістика Журналістика 1350 € -
Зв’язки з громадськістю та брендинг1350 € -
Дослідження ЗМІ1350 € -
ПолітологіяДержавна безпека1350 € -
Політичний менеджмент1350 € -
Економіка Економетрія1350 € 1350 €
Просторова економіка1350 € 1350 €
Інвестиції капіталу1350 € 1350 €
Економічний аналіз1350 € 1350 €
Управління малим та середнім бізнесом1350 € 1350 €
Туризм і РекреаціяТуристична географія1350 €1350 €
Управління туризмом в регіоні1350 €1350 €
КультурологіяНові медіа1350 € -
Театрознавство1350 € -
Кінознавство1350 € -
Популяризація мистецтва1350 € -
Італійська філологіяВикладач1350 € -
Перекладач1350 € -
Німецька філологіяВикладач1350 € -
Перекладач1350 € -
Культурознавство-літературознавство1350 € -
Німецька мова у бізнесі1350 € -
Лінгвістика1350 € -
Німецька філологія та друга іноземна на вибір - англійська, італійська, іспанська, французька1350 € -
ФілологіяКультурознавство1350 € -
Логопедія1350 € -
Слов'янська філологія1350 € -
Російська філологія1350 € -
Наукова інформація і бібліотекарство1350 € -
Класична філологія1350 € -
БіологіяБіологія загальна ,та експерементальна1350 €1350 €
Екологічна біологія1350 €1350 €
Біохімія і молекулярна біологія1350 €1350 €
Генетика1350 €1350 €
Медична біофізика та біоінформатика1350 €1350 €
ХіміяВикладач1350 € -
Хімія в науці та економіці1350 € -
Хімія і нанотехнології сучасних матеріалів1350 € -
Косметична хімія1350 € -
Аналітична хімія1350 € -
ФізикаФізика1350 € -
Медична фізика1350 € -
БіотехнологіяМедична біотехнологія1350 € -
Мікробіологічна біотехнологія1350 € -
Біотехнологія рослин1350 € -
Просторова економіка Просторова економіка1350 €1350 €
МатематикаЗагальна математика1350 € -
Теоретична математика1350 € -
Фінансова та актуарна математика1350 € -
Викладач математики та інформатики1350 € -
Польська філологіяВикладач польської мови1350 € -
Основи комп'ютерної графіки1350 € -
Редагування літературних текстів1350 € -
Соціальна роботаСоціальна робота1350 € 1350 €
Охорона навколишнього середовищаОхорона природи та навколишнього середовища1350 €1350 €
Діагностика забруднення середовища1350 € -
Охорона водних ресурсів та атмосфери1350 €1350 €
Екологічна біотехнологія1350 € -
Екологічна гідрологія1350 € -
Екологія людини - 1350 €
ФінансиБухгалтерський облік і фінансовий аналіз1350 € -
Облік, управління і аудит1350 € -
Фінансовий менеджер1350 € -
Облік та фінанси АССА1350 € -
Інформатика та економетрикаІнформатика1350 € -
Економічна аналітика1350 € -
Географічні наукиГеографія1350 €1350 €
Геомоніторинг з екофізіографією1350 €1350 €
Просторова економіка1350 €1350 €
Моніторинг та управління середовищем1350 €1350 €
Геоекологія1350 €1350 €
Геоінформаційні системи1350 € -
Кліматологія1350 €1350 €
Географія політична, історична та регіональна1350 €1350 €
Соціальна географія та регіональний розвиток1350 €1350 €
Філософія та ІсторіяІсторія мистецтв1350 € -
Археологія1350 € -
Філософія1350 € -
Історія1350 € -
Етнологія та антропологія культури1350 € -
Мистецька критика та популяризація мистецтва1350 € -
Банківська справа і консалтінгІнформаційні технології в бізнесі1350 € -
Цифрові фінанси1350 € -
МенеджментУправління людськими ресурсами1350 €1350 €
Маркетинг1350 €1350 €
Підприємництво та інновації в бізнесі1350 €1350 €
Управління розвитком та консалтинг1350 €1350 €
Управління державною адміністрацією1350 €1350 €
Романська філологіяПерекладач1350 € -
Французька мова з другою мовою на вибір: італійська або іспанська1350 € -
Літературознавство1350 € -
Французька філологія з англійською мовою1350 € -
Медичне правоМедичне право - 1350 €
Захист персональних данихЗахист персональних даних, конфіденційної інформації та баз даних - 1350 €
Податкове правоподаткове право - 1350 €
Трудове правоТрудове право - 1250 €
МікробіологіяМедична мікробіологія, імунологія та лабораторна діагностика1350 € -
Фінанси і міжнародний бізнесМіжнародний бізнес 1350 € -
Міжнародні фінанси1350 € -
Інвестиції і нерухомістьРинок нерухомості1350 € -
Консалтинг на ринку нерухомості1350 € -
Фінансування інвестицій на ринки нерухомості1350 € -
Іспанська філологія із англійською мовоюКультурознавство-літературознавство1350 € -
Лінгвістика1350 € -
Управління бізнесомУправління підприємством1350 € -
Управління ІТ ресурсами1350 € -
Логістика в бізнесіУправління ланцюгом постачання1350 € -
Інформаційні системи в логістиці1350 € -
Бакалавр
Одноразовий вступний внесок: 120 €
Факультет Спеціальність Стаціонар
ІнформатикаІнформатика1500 € -
Міжнародні відносиниМіжнародний маркетинг1500 € -
Економіка Міжнародний бізнес 1500 € -
Екобізнес1500 € -
Методи економічного та фінансового аналізу1500 € -
МатематикаМатематика1500 € -
МенеджментМенеджмент та фінанси1500 € -
Бізнес менеджмент1500 € -
НанотехнологіїНанотехнології1500 € -
Міжнародні і політичні відносиниАзійські студії1500 € -
Безпека1500 € -
Міжнародні відносини - американські дослідження1500 € -
Європейська політика1500 € -
Міжкультурна комунікація1500 € -
Магістр
Одноразовий вступний внесок: 120 €
Факультет Спеціальність Стаціонар
ІнформатикаІнформатика1500 € -
Економіка Міжнародний бізнес 1500 € -
Економіка 1500 € -
Економічний аналіз1500 € -
Охорона навколишнього середовищаОхорона навколишнього середовища1500 € -
Екологічна інженерія1500 € -
Екологія1500 € -
Екогідрологія1500 € -
МенеджментМенеджмент та фінанси1500 € -
Бізнес менеджмент1500 € -
Міжнародні і політичні відносиниМіжнародний маркетинг1500 € -
Управління конфліктами та переговори1500 € -
Уряд та управління1500 € -
Відгуки студентів
Козерецька Лілія

Я адаптувалась у Польщі з першого дня мого перебування тут. Мені абсолютно все подобається. Польща відкриває великі можливості та перспективи, а перед нами –  українською молоддю – цi  перспективи  відкриває  програма «ОсвітаПоль».

Хлєбнікова Анастасія

Процес навчання для мене цікавий, я задоволена. Завдяки мовним курсам, організованим Програмою «ОсвітаПоль», мені вдалося швидко подолати мовний бар’єр. У групі, де я навчаюсь, багато українців, тому я достатньо легко влилася в колектив. Навчатися зручніше, ніж в Україні, дуже тішить ставлення викладачів до студентів – з розумінням.

Збінська Анастасія

Навчання в Польщі було моєю мрією. Зараз я переконалася – це цікаво і перспективно. У Польщі я знайшла багато друзів і відкриваю для себе нові можливості. В цілому Варшава мені дуже подобається, і я всіх заохочую приїздити сюди.

Котельмах Євгеній

Звісно, життя у великому місті – напружене. Але тут живуть дуже приємні люди, немає буденності та хмарочосів у районі, де я мешкаю. Добре, що недалеко від мого гуртожитку знаходиться унівеситет, у якому я навчаюсь.

Болеслав Поляцький

Навчання – це свiтле майбутне, це життя! І я так вважаю з дитинства. Мою мрію навчатись втілила в життя программа «ОсвітаПоль». Польща – це моя друга  Батьківщина, і я відчуваю, що моє серце підказує:  навчання тут – правильне рішення.

Кужда Анастасія

Я приїхала сюди, бо хотіла навчатись у Варшавському Університеті. Все почалось з обміну студентами. Я приїхала до Познані і закохалась у Польщу. Польска мова дуже легко мені скорилась, тому я звернулась до програми «ОсвітаПоль», щоб мені допомогли стати на шлях до кращого майбутнього. Зараз я студентка Варшавського Університету і шалено задоволена своїм вибором.

З’ЯВИЛОСЬ ПИТАННЯ?
СКОРИСТАЙТЕСЯ ФОРМОЮ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ АБО НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ! МИ З РАДІСТЮ ВІДПОВІМО НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА УТОЧНЕННЯ!