Вроцлавський Політехнічний Університет

Вроцлавський Політехнічний Університет (Вроцлав, Польща)

Вроцлав, Польща Адреса: Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25 50-370 Wrocław bud. C-13, pok. 0.12
rekrutacja.pwr.edu.pl
Вартість навчання за рік: 2000€ – 4000€

Вроцлавський Політехнічний Університет

Вроцлавська Політехніка (Politechnika Wrocławska) належить до найбільших і найкращих польських технічних університетів, був заснований в 1945 році.  Сьогодні Вроцлавська політехніка продовжує традицію видатних польських університетів в тісній співпраці з провідними компаніями в Нижній Сілезії. Вроцлавський політехнічний університет є одним з найбільших і найкращих політехнічних університетів у країні, в національному рейтингу займає друге / третє місце. Під керівництвом майже 2000 викладачів навчається близько тридцяти тисяч студентів на дванадцяти факультетах понад 24 напрямки для навчання фахівців у всіх галузях сучасної економіки, процес освіти відповідає  міжнародним стандартам,  болонська система навчання. Основна місія університету  - це підготовка творчих і всебічно розвинених студентів і докторантів, а також визначення напрямів розвитку науки і техніки.

Вроцлавська політехніка основний акцент робиться на:
-    творчість, яка змінює траєкторію майбутнього;
-    професіоналізм і жорсткі навички, які визначають функціонування техносфери.
-    Партнерська взаємодія з навколишнім середовищем і зовнішніми партнерами, що підсилює ефект дії і робить легшим досягнення цілей.

Програми навчання пов'язані із науковими дослідженнями нових технологій, як-от: нанотехнологія, біотехнологія, а також телекомунікації, телеінформатика та інформаційні системи. 

Лідер найпрестижніших рейтингів ВНЗ у Польщі:

•    ІІ місце у рейтингу ВНЗ  випускники яких найбільш затребуваних працедавцями (Wprost 2014),
•    ІІ місце серед технічних ВНЗ Польщі (Perspektywy 2012),
•    І місце серед  польських технічних ВНЗ в рейтингу Webometrics (січень 2013),
•    ІІ місце серед найкращих технічних та інноваційних навчальних закладів за рейтингом Computerworld 2012.
•     Перше місце у вивченні діяльності польських університетів на Twitter у двох категоріях: «Найвпливовіша установа" і "найпопулярніший університет" - січень 2014року.

Програми навчання тісно пов’язані з науковими дослідженнями нових технологій, такими як нанотехнологія, біотехнологія, телекомунікації, телеінформатика і інформаційні системи. Навчальний заклад має сучасні лабораторії, де проводяться дослідження світового рівня, співпрацює із багатьма польськими та іноземними фірмами. Вроцлавська політехніка є також навчальним закладом, який має найбільше патентів.

Диплом Вроцлавської політехніки є бажаним на ринку праці. Спеціалісти ІТ і працівники сфери телекомунікації належать до найбільш оплачуваних фахівців у Вроцлаві. Навчальний заклад постійно організовує Ярмарки праці, а також підтримує бізнес-ідеї студентів через Інкубатор підприємництва. У Вроцлавській політехніці діє понад 200 наукових кіл, організацій, клубів, у тому числі і мистецьких та спортивних.

Вроцлавський політехнічний університет є автономним технічний університетом, дослідницький інститут. Його місія полягає в розробці творчих, креативних і толерантних студентів і аспірантів, та встановлення напрямків розвитку науки і техніки. Досягає  своєї місії через: винаходи та інновації, високих стандартів у наукових дослідженнях, передачі знань, якості освіти і свободи критики по відношенню до істини. Вроцлавський політехнічний університет в якості наукового співтовариства є відкритим для всіх, береже цінності і традиції університету, всебічно співпрацює з іншими університетами і прагне до визначного місця серед університетів в Європі і в світі.

Навчання на європейському рівні цінується не тільки в країні, але і за кордоном.  Політехнічний університет дозволяє студентам навчатись  як за стандартними програмами, так і  вибрати індивідуальні програми  освіти, студенти можуть самостійно керувати своєю спеціальністю.

У Вроцлавському Політехнічному Університеті існує ряд студентських організацій та об'єднань, в яких студентам пропонується розвивати свої будь-які наукові та творчі інтереси. Крім цього, студенти Вроцлавського Політехнічного Університету мають можливість проходження різноманітних практик, стажувань, реалізовувати свої дипломні проекти у філіях відомих компаній по всьому світу.

Вроцлавська Політехніка співпрацює з безліччю різних науково-дослідних установ у всьому світі - від Європи до Америки. Завдяки підписаним угодам про співпрацю, студенти та науковці університету мають можливість навчання за межами країни, брати участь у різноманітних спільних дослідницьких проектах.  Університет бере участь у наступних науково-дослідних програм: ТОО Erasmus, Erasmus Mundus.  В  університеті також працює низка студентських асоціацій, де студенти мають можливість розвивати свої наукові та творчі здібності. Профіль цієї діяльності дуже мінлива і залежить тільки від фантазії студентів.

На даний момент Вроцлавська Політехніка є прямим правонаступником матеріальних здобутків німецької Королівської Вищої Технічної Школи Бреслау та інтелектуальних і наукових досягнень Львівської Політехніки. З початку своєї діяльності Вроцлавська Політехніка стала важливим центром технічної освіти. На сьогоднішній день університет належить до групи найбільших і найкращих технічних навчальних закладів у країні.

                                                             Інженер
Факультет Спеціальність Стаціонар Заочна
Автоматика та робототехнікаПромислова інформатика3000 €3000 €
Робототехніка3000 €3000 €
Біомеханіка та біороботика3000 €3000 €
Бакалавр
Одноразовий вступний внесок: 200 €
Факультет Спеціальність Стаціонар
БудівництвоАрхітектура та цивільне будівництво2500 € -
Гідротехніка і геоінженерія2500 € -
Методика проектування конструкцій2500 € -
БіотехнологіяБіотехнологія2500 € -
ХіміяХімія2500 € -
Електроніка і ТелекомунікаціїЕлектроніка та комп'ютерна інженерія2500 € -
Цифрова електроніка2500 € -
Технічна фізикаНаноінженерія2500 € -
Фотоніка2500 € -
ГеологіяГірнича справа і геологія2500 € -
Біомедична інженеріяОптична інформатика2500 € -
Біомедичні продукти2500 € -
Біомеханіка2500 € -
Медична апаратура2500 € -
Хімічна та процесна інженеріяХімічна та процесорна інженерія2500 € -
Охорона навколишнього середовищаОхорона природи та навколишнього середовища2500 € -
Охорона здоров`я та реабілітація2500 € -
Хімічна технологіяХімічна технологія2500 € -
ТелекомунікаціяМультимедійні технології2500 € -
Мережі мобільних пристроїв2500 € -
Мережеві інформаційні системи2500 € -
ОптикаОптична інженерія та фотоніка2500 € -
Спектри оптичні2500 € -
Магістр
Одноразовий вступний внесок: 200 €
Факультет Спеціальність Стаціонар Заочна
Охорона навколишнього середовищаБіотехнології3000 € -
Охорона земельних ресурсів3000 € -
Технологія середовища та управління відходами3000 € -
Системи захисту атмосфери3000 € -
Архітектура Охорона пам'ятників3000 € -
Архітектура та містобудування3000 € -
Автоматика та робототехнікаІнформаційні технології3000 € -
Робототехніка3000 € -
Систематизація виробництва3000 € -
Автоматизація машин та транспортних систем3000 € -
Інформаційні системи3000 € -
Автоматика і роботика3000 € -
Комп'ютерні мережі та бази даних3000 € -
Управління процесом комп'ютерних систем3000 € -
Автоматизація машин та робочих процесів3000 € -
БіотехнологіяЗагальна біотехнологія3000 € -
Інженерія біотехнологічних процесів3000 € -
Фармацевтична біотехнологія3000 € -
Молекулярна біотехнологія та Біокаталіз3000 € -
БудівництвоБудівельні конструкції3000 € -
Технологія та організація будівництва3000 € -
Будівництво залізничних шляхів3000 € -
Будівництво ГЕС3000 € -
Підземне будівництво3000 € -
Будівництво доріг та аеропортів3000 € -
ХіміяХімія навколишнього середовища3000 € -
Харчова хімія3000 € -
Хімія органічних сполук і полімерів3000 € -
Електроніка і ТелекомунікаціїОптоелектроніка та волоконна оптика3000 € -
Мікросистеми3000 € -
ЕлектронікаЦифрова електроніка3000 € -
Акустика3000 € -
Застосування обчислювальної техніки3000 € -
ЕлектротехнікаЕлектротехніка3000 € -
Відновлювані джерела енергії3000 € -
Електроенергетика3000 € -
ЕнергетикаВідновлювальні джерела енергії3000 € -
Охорона навколишнього середовища3000 € -
Ядерна енергетика3000 € -
Охолоджувальна та опалювальна техніка та кондиціонування повітря3000 € -
Технічна фізикаНаноінженерія3000 € -
Фотоніка3000 € -
Гірничої справи та геоінженеріїГірнича справа і геологія3000 € -
Експлуатація підземних родовищ3000 € -
Геоінформатика3000 € -
Просторова економіка Просторова економіка3000 € -
ІнформатикаМобільні мережі та системи3000 € -
Електроніка та інформатика в медицині3000 € -
Інформаційні системи підтримки прийняття рішень3000 € -
Комп'ютерна інженерія3000 € -
Інформаційні системи3000 € -
Безпека в інформаційних і інформатичних мережах3000 € -
Технологія баз даних та мобільних додатків3000 € -
Комп’ютерні засоби, мережі та системи3000 € -
Інтелектуальні інформаційні системи 3000 € -
Біомедична інженеріяМедична електроніка3000 € -
Біомедична оптика3000 € -
Хімічна та процесна інженеріяХімічна та процесна інженерія 3000 € -
Хімічна технологія3000 € -
Інженерія матеріалівХімія та технологія полімерів та функціональних матеріалів3000 € -
Матеріалознавство3000 € -
Металургія та корозії металів3000 € -
Інженерії навколишнього середовищаПереробка відходів3000 € -
Охорона водних ресурсів та атмосфери3000 € -
Теплотехніка 3000 € -
Механіка та будівництво машинМашини та енергетичне обладнання3000 € -
Сучасні конструкційні матеріали3000 € -
Інженерно-технічним обладнанням3000 € -
Авіаційна промисловість3000 € -
Проектування та експлуатації машин3000 € -
Процеси, машини та виробничі системи3000 € -
Мехатроніка Мехатроніка транспортних засобів3000 € -
Мехатроніка в системах виробництва3000 € -
ОптикаОптична інженерія та фотоніка3000 € -
Хімічна технологіяУправління якістю продукції3000 € -
Хімічна та процесорна інженерія3000 € -
Наноматеріали та нанотехнології - -
Хімічна технологія - -
Полімерні матеріали та біоматеріали - -
Фізична хімія - -
Медична хімія - -
Телеінформатика Телеінформаційні системи та мережі3000 € -
Технічне обслуговування телеінформатичних мереж3000 € -
ТелекомунікаціяТелеінформаційні системи та мережі3000 € -
Телекомунікації та ЗМІ3000 € -
Управління та технології виробництва Управління якістю3000 € -
Логістика3000 € -
Систематизація виробництва3000 € -
Бакалавр
Одноразовий вступний внесок: 200 €
Факультет Спеціальність Стаціонар
УправлінняМенеджмент3000 € -
Магістр
Одноразовий вступний внесок: 200 €
Факультет Спеціальність Стаціонар
ХіміяМедична хімія3000 € -
Хімія органічних сполук і полімерів3000 € -
Архітектура Архітектура4000 € -
Автоматика та робототехнікаАвтоматизація процесів виробництва та робототехніка4000 € -
БіотехнологіяБіоінформатика4000 € -
ЕлектронікаПрикладна електроніка4000 € -
Електроніка і ТелекомунікаціїЕлектроніка Фотоніка Мікросистеми4000 € -
ЕнергетикаЕнергетика4000 € -
ФізикаФізика4000 € -
Гірничої справи та геоінженеріїГірнича справа і геологія4000 € -
Просторова економіка Просторова економіка4000 € -
ІнженеріяКомп'ютерна інженерія4000 € -
Internet Engineering4000 € -
Хімічна та процесна інженеріяХімічна та процесорна інженерія4000 € -
Інженерії навколишнього середовищаУправління якістю4000 € -
Будівельна інженерія4000 € -
Механіка та будівництво машинОхолодження та акліматизація4000 € -
Машинобудування4000 € -
ТелекомунікаціяТелеінформатика та телекомунікація4000 € -
Управління та технології виробництва Управління виробництвом та якістю4000 € -
УправлінняBusiness Information Systems4000 € -
Відгуки студентів
Рябов Дмитро

У цьому місті є все, що мені потрібно. Гарне місто і атмосфера просто чудова. Викладачі хороші, проте порівняти з українськими не можу, тому що вступив до Польщі відразу після школи.

Онопрієнко Ольга

Варшава це однозначно «моє» місто. Люди інакші, своєрідні дуже. Відчувається інший менталітет, але це мені не заважає. Викладачі з розумінням ставляться до студентів, намагаються допомогти. Тому навчання проходить легко. Все так, як говорили представники «ОсвітаПоль».

Пасічна Марина

Додому взагалі не хочеться. Батьки кличуть, а я все не приїжджаю. Я в Польщі для того, щоб отримати європейську освіту, пожити хоча б трохи закордоном. Мої результати у Польщі значно кращі, тому що мала досвід навчання в Україні. «ОсвітаПоль» – чудова програма, раджу всiм скористатися i здобути неоцiненний досвiд та європейський диплом!

Хлєбнікова Анастасія

Процес навчання для мене цікавий, я задоволена. Завдяки мовним курсам, організованим Програмою «ОсвітаПоль», мені вдалося швидко подолати мовний бар’єр. У групі, де я навчаюсь, багато українців, тому я достатньо легко влилася в колектив. Навчатися зручніше, ніж в Україні, дуже тішить ставлення викладачів до студентів – з розумінням.

Мазур Ольга

Зараз весь вільний час забирає навчання. Тому не маю змоги насолоджуватись чудовою країною. Але це й добре, можна цілком зосередитись на найважливішому. Я вже звикла до Польщі, тож майже не сумую за домом.

Вікторія Соцура

Я дуже рада, що 2,5 роки тому поїхала вчитися до Варшави. Спасибі батькам і програмі "ОсвітаПоль" за те, що реалізували мою мрію навчатися за кордоном. Я задоволена обраним мною університетом. Чудові професори, завжди допоможуть, підкажуть. Відмінна риса європейської освіти - це великий «наголос» на самоосвіту. Змушувати вчитися ніхто не буде. І я вважаю, що це вірно.

З’ЯВИЛОСЬ ПИТАННЯ?
СКОРИСТАЙТЕСЯ ФОРМОЮ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ АБО НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ! МИ З РАДІСТЮ ВІДПОВІМО НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА УТОЧНЕННЯ!