Вроцлавський Політехнічний Університет

Вроцлавський Політехнічний Університет (Вроцлав, Польща)

Вроцлав, Польща Адреса: Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25 50-370 Wrocław bud. C-13, pok. 0.12
rekrutacja.pwr.edu.pl
Вартість навчання за рік: 2000€ – 4000€

Вроцлавський Політехнічний Університет

Вроцлавська Політехніка (Politechnika Wrocławska) належить до найбільших і найкращих польських технічних університетів, був заснований в 1945 році.  Сьогодні Вроцлавська політехніка продовжує традицію видатних польських університетів в тісній співпраці з провідними компаніями в Нижній Сілезії. Вроцлавський політехнічний університет є одним з найбільших і найкращих політехнічних університетів у країні, в національному рейтингу займає друге / третє місце. Під керівництвом майже 2000 викладачів навчається близько тридцяти тисяч студентів на дванадцяти факультетах понад 24 напрямки для навчання фахівців у всіх галузях сучасної економіки, процес освіти відповідає  міжнародним стандартам,  болонська система навчання. Основна місія університету  - це підготовка творчих і всебічно розвинених студентів і докторантів, а також визначення напрямів розвитку науки і техніки.

Вроцлавська політехніка основний акцент робиться на:
-    творчість, яка змінює траєкторію майбутнього;
-    професіоналізм і жорсткі навички, які визначають функціонування техносфери.
-    Партнерська взаємодія з навколишнім середовищем і зовнішніми партнерами, що підсилює ефект дії і робить легшим досягнення цілей.

Програми навчання пов'язані із науковими дослідженнями нових технологій, як-от: нанотехнологія, біотехнологія, а також телекомунікації, телеінформатика та інформаційні системи. 

Лідер найпрестижніших рейтингів ВНЗ у Польщі:

•    ІІ місце у рейтингу ВНЗ  випускники яких найбільш затребуваних працедавцями (Wprost 2014),
•    ІІ місце серед технічних ВНЗ Польщі (Perspektywy 2012),
•    І місце серед  польських технічних ВНЗ в рейтингу Webometrics (січень 2013),
•    ІІ місце серед найкращих технічних та інноваційних навчальних закладів за рейтингом Computerworld 2012.
•     Перше місце у вивченні діяльності польських університетів на Twitter у двох категоріях: «Найвпливовіша установа" і "найпопулярніший університет" - січень 2014року.

Програми навчання тісно пов’язані з науковими дослідженнями нових технологій, такими як нанотехнологія, біотехнологія, телекомунікації, телеінформатика і інформаційні системи. Навчальний заклад має сучасні лабораторії, де проводяться дослідження світового рівня, співпрацює із багатьма польськими та іноземними фірмами. Вроцлавська політехніка є також навчальним закладом, який має найбільше патентів.

Диплом Вроцлавської політехніки є бажаним на ринку праці. Спеціалісти ІТ і працівники сфери телекомунікації належать до найбільш оплачуваних фахівців у Вроцлаві. Навчальний заклад постійно організовує Ярмарки праці, а також підтримує бізнес-ідеї студентів через Інкубатор підприємництва. У Вроцлавській політехніці діє понад 200 наукових кіл, організацій, клубів, у тому числі і мистецьких та спортивних.

Вроцлавський політехнічний університет є автономним технічний університетом, дослідницький інститут. Його місія полягає в розробці творчих, креативних і толерантних студентів і аспірантів, та встановлення напрямків розвитку науки і техніки. Досягає  своєї місії через: винаходи та інновації, високих стандартів у наукових дослідженнях, передачі знань, якості освіти і свободи критики по відношенню до істини. Вроцлавський політехнічний університет в якості наукового співтовариства є відкритим для всіх, береже цінності і традиції університету, всебічно співпрацює з іншими університетами і прагне до визначного місця серед університетів в Європі і в світі.

Навчання на європейському рівні цінується не тільки в країні, але і за кордоном.  Політехнічний університет дозволяє студентам навчатись  як за стандартними програмами, так і  вибрати індивідуальні програми  освіти, студенти можуть самостійно керувати своєю спеціальністю.

У Вроцлавському Політехнічному Університеті існує ряд студентських організацій та об'єднань, в яких студентам пропонується розвивати свої будь-які наукові та творчі інтереси. Крім цього, студенти Вроцлавського Політехнічного Університету мають можливість проходження різноманітних практик, стажувань, реалізовувати свої дипломні проекти у філіях відомих компаній по всьому світу.

Вроцлавська Політехніка співпрацює з безліччю різних науково-дослідних установ у всьому світі - від Європи до Америки. Завдяки підписаним угодам про співпрацю, студенти та науковці університету мають можливість навчання за межами країни, брати участь у різноманітних спільних дослідницьких проектах.  Університет бере участь у наступних науково-дослідних програм: ТОО Erasmus, Erasmus Mundus.  В  університеті також працює низка студентських асоціацій, де студенти мають можливість розвивати свої наукові та творчі здібності. Профіль цієї діяльності дуже мінлива і залежить тільки від фантазії студентів.

На даний момент Вроцлавська Політехніка є прямим правонаступником матеріальних здобутків німецької Королівської Вищої Технічної Школи Бреслау та інтелектуальних і наукових досягнень Львівської Політехніки. З початку своєї діяльності Вроцлавська Політехніка стала важливим центром технічної освіти. На сьогоднішній день університет належить до групи найбільших і найкращих технічних навчальних закладів у країні.

                                                             Інженер
Факультет Спеціальність Стаціонар Заочна
Автоматика та робототехнікаПромислова інформатика3000 €3000 €
Робототехніка3000 €3000 €
Біомеханіка та біороботика3000 €3000 €
Бакалавр
Одноразовий вступний внесок: 200 €
Факультет Спеціальність Стаціонар
БудівництвоАрхітектура та цивільне будівництво2500 € -
Гідротехніка і геоінженерія2500 € -
Методика проектування конструкцій2500 € -
БіотехнологіяБіотехнологія2500 € -
ХіміяХімія2500 € -
Електроніка і ТелекомунікаціїЕлектроніка та комп'ютерна інженерія2500 € -
Цифрова електроніка2500 € -
Технічна фізикаНаноінженерія2500 € -
Фотоніка2500 € -
ГеологіяГірнича справа і геологія2500 € -
Біомедична інженеріяОптична інформатика2500 € -
Біомедичні продукти2500 € -
Біомеханіка2500 € -
Медична апаратура2500 € -
Хімічна та процесна інженеріяХімічна та процесорна інженерія2500 € -
Охорона навколишнього середовищаОхорона природи та навколишнього середовища2500 € -
Охорона здоров`я та реабілітація2500 € -
Хімічна технологіяХімічна технологія2500 € -
ТелекомунікаціяМультимедійні технології2500 € -
Мережі мобільних пристроїв2500 € -
Мережеві інформаційні системи2500 € -
ОптикаОптична інженерія та фотоніка2500 € -
Спектри оптичні2500 € -
Магістр
Одноразовий вступний внесок: 200 €
Факультет Спеціальність Стаціонар Заочна
Охорона навколишнього середовищаБіотехнології3000 € -
Охорона земельних ресурсів3000 € -
Технологія середовища та управління відходами3000 € -
Системи захисту атмосфери3000 € -
Архітектура Охорона пам'ятників3000 € -
Архітектура та містобудування3000 € -
Автоматика та робототехнікаІнформаційні технології3000 € -
Робототехніка3000 € -
Систематизація виробництва3000 € -
Автоматизація машин та транспортних систем3000 € -
Інформаційні системи3000 € -
Автоматика і роботика3000 € -
Комп'ютерні мережі та бази даних3000 € -
Управління процесом комп'ютерних систем3000 € -
Автоматизація машин та робочих процесів3000 € -
БіотехнологіяЗагальна біотехнологія3000 € -
Інженерія біотехнологічних процесів3000 € -
Фармацевтична біотехнологія3000 € -
Молекулярна біотехнологія та Біокаталіз3000 € -
БудівництвоБудівельні конструкції3000 € -
Технологія та організація будівництва3000 € -
Будівництво залізничних шляхів3000 € -
Будівництво ГЕС3000 € -
Підземне будівництво3000 € -
Будівництво доріг та аеропортів3000 € -
ХіміяХімія навколишнього середовища3000 € -
Харчова хімія3000 € -
Хімія органічних сполук і полімерів3000 € -
Електроніка і ТелекомунікаціїОптоелектроніка та волоконна оптика3000 € -
Мікросистеми3000 € -
ЕлектронікаЦифрова електроніка3000 € -
Акустика3000 € -
Застосування обчислювальної техніки3000 € -
ЕлектротехнікаЕлектротехніка3000 € -
Відновлювані джерела енергії3000 € -
Електроенергетика3000 € -
ЕнергетикаВідновлювальні джерела енергії3000 € -
Охорона навколишнього середовища3000 € -
Ядерна енергетика3000 € -
Охолоджувальна та опалювальна техніка та кондиціонування повітря3000 € -
Технічна фізикаНаноінженерія3000 € -
Фотоніка3000 € -
Гірничої справи та геоінженеріїГірнича справа і геологія3000 € -
Експлуатація підземних родовищ3000 € -
Геоінформатика3000 € -
Просторова економіка Просторова економіка3000 € -
ІнформатикаМобільні мережі та системи3000 € -
Електроніка та інформатика в медицині3000 € -
Інформаційні системи підтримки прийняття рішень3000 € -
Комп'ютерна інженерія3000 € -
Інформаційні системи3000 € -
Безпека в інформаційних і інформатичних мережах3000 € -
Технологія баз даних та мобільних додатків3000 € -
Комп’ютерні засоби, мережі та системи3000 € -
Інтелектуальні інформаційні системи 3000 € -
Біомедична інженеріяМедична електроніка3000 € -
Біомедична оптика3000 € -
Хімічна та процесна інженеріяХімічна та процесна інженерія 3000 € -
Хімічна технологія3000 € -
Інженерія матеріалівХімія та технологія полімерів та функціональних матеріалів3000 € -
Матеріалознавство3000 € -
Металургія та корозії металів3000 € -
Інженерії навколишнього середовищаПереробка відходів3000 € -
Охорона водних ресурсів та атмосфери3000 € -
Теплотехніка 3000 € -
Механіка та будівництво машинМашини та енергетичне обладнання3000 € -
Сучасні конструкційні матеріали3000 € -
Інженерно-технічним обладнанням3000 € -
Авіаційна промисловість3000 € -
Проектування та експлуатації машин3000 € -
Процеси, машини та виробничі системи3000 € -
Мехатроніка Мехатроніка транспортних засобів3000 € -
Мехатроніка в системах виробництва3000 € -
ОптикаОптична інженерія та фотоніка3000 € -
Хімічна технологіяУправління якістю продукції3000 € -
Хімічна та процесорна інженерія3000 € -
Наноматеріали та нанотехнології - -
Хімічна технологія - -
Полімерні матеріали та біоматеріали - -
Фізична хімія - -
Медична хімія - -
Телеінформатика Телеінформаційні системи та мережі3000 € -
Технічне обслуговування телеінформатичних мереж3000 € -
ТелекомунікаціяТелеінформаційні системи та мережі3000 € -
Телекомунікації та ЗМІ3000 € -
Управління та технології виробництва Управління якістю3000 € -
Логістика3000 € -
Систематизація виробництва3000 € -
Бакалавр
Одноразовий вступний внесок: 200 €
Факультет Спеціальність Стаціонар
УправлінняМенеджмент3000 € -
Магістр
Одноразовий вступний внесок: 200 €
Факультет Спеціальність Стаціонар
ХіміяМедична хімія3000 € -
Хімія органічних сполук і полімерів3000 € -
Архітектура Архітектура4000 € -
Автоматика та робототехнікаАвтоматизація процесів виробництва та робототехніка4000 € -
БіотехнологіяБіоінформатика4000 € -
ЕлектронікаПрикладна електроніка4000 € -
Електроніка і ТелекомунікаціїЕлектроніка Фотоніка Мікросистеми4000 € -
ЕнергетикаЕнергетика4000 € -
ФізикаФізика4000 € -
Гірничої справи та геоінженеріїГірнича справа і геологія4000 € -
Просторова економіка Просторова економіка4000 € -
ІнженеріяКомп'ютерна інженерія4000 € -
Internet Engineering4000 € -
Хімічна та процесна інженеріяХімічна та процесорна інженерія4000 € -
Інженерії навколишнього середовищаУправління якістю4000 € -
Будівельна інженерія4000 € -
Механіка та будівництво машинОхолодження та акліматизація4000 € -
Машинобудування4000 € -
ТелекомунікаціяТелеінформатика та телекомунікація4000 € -
Управління та технології виробництва Управління виробництвом та якістю4000 € -
УправлінняBusiness Information Systems4000 € -
Відгуки студентів
Котельмах Євгеній

Звісно, життя у великому місті – напружене. Але тут живуть дуже приємні люди, немає буденності та хмарочосів у районі, де я мешкаю. Добре, що недалеко від мого гуртожитку знаходиться унівеситет, у якому я навчаюсь.

Кужда Анастасія

Я приїхала сюди, бо хотіла навчатись у Варшавському Університеті. Все почалось з обміну студентами. Я приїхала до Познані і закохалась у Польщу. Польска мова дуже легко мені скорилась, тому я звернулась до програми «ОсвітаПоль», щоб мені допомогли стати на шлях до кращого майбутнього. Зараз я студентка Варшавського Університету і шалено задоволена своїм вибором.

Хлєбнікова Анастасія

Процес навчання для мене цікавий, я задоволена. Завдяки мовним курсам, організованим Програмою «ОсвітаПоль», мені вдалося швидко подолати мовний бар’єр. У групі, де я навчаюсь, багато українців, тому я достатньо легко влилася в колектив. Навчатися зручніше, ніж в Україні, дуже тішить ставлення викладачів до студентів – з розумінням.

Болеслав Поляцький

Навчання – це свiтле майбутне, це життя! І я так вважаю з дитинства. Мою мрію навчатись втілила в життя программа «ОсвітаПоль». Польща – це моя друга  Батьківщина, і я відчуваю, що моє серце підказує:  навчання тут – правильне рішення.

Кондратюк Олена

Маю плани на майбутнє, пов’язані з Польщею. Хочу тут залишитись і будувати свою кар’єру. Польскі вузи дають набагато більше персонального розвитку та перспектив до застосування отриманих умінь.

Філанович Анастасія

Два роки я провчилась в Україні і зрозуміла, що немає сенсу продовжувати навчання там. У Польщi обрала собі спеціальність фінанси та облік, щоб у подальшому влаштувати своє майбутнє у Польщі. Завдяки таким помiчникам, як «ОсвітаПоль», це зовсiм не складно.

З’ЯВИЛОСЬ ПИТАННЯ?
СКОРИСТАЙТЕСЯ ФОРМОЮ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ АБО НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ! МИ З РАДІСТЮ ВІДПОВІМО НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА УТОЧНЕННЯ!